LỊCH CÔNG TÁC TUẦN >>

Tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 

Ngày/tháng

Nội dung

Thứ  2

Ngày 21/01

       8h30: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc - HT2(C2)

       13h30: Tập huấn sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng cho NB và ATTP trong dịp Tết Nguyên đán (TP: Khoa DD tham gia giảng viên, mỗi buổi tập huấn cho 1/3 số BS, ĐD các khoa LS) – HT1(C3)

Thứ  3

Ngày 22/01

        07h30: Ban GĐ, các phòng CN đi buồng các TT, khoa

       KT công tác ĐD, KSNK tại khoa HSTC (tổ 1), PT-GMHS (tổ 2)

       8h30: Họp thường trực HĐKH thẩm định đề cương CGKT KSNK cho TTYT Từ Sơn (TP: BGĐ, TP KHTH, Phòng ĐD, TT ĐT&CĐT, Khoa KSNK báo cáo trình HĐKH) – HT2(C2 )

       13h30 : Tập huấn sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng cho NB và ATTP trong dịp Tết Nguyên đán (TP: Khoa DD tham gia giảng viên, mỗi buổi tập huấn cho 1/3 số BS, ĐD các khoa LS) – HT1(C3)

       14h00 : HCTT chuyên ngành CĐHA với BV (TP: PGĐ Hoàng Dương chủ trì, khoa CĐHA báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT3(C3)

       16h30 : HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA (tầng 1, C2)

Thứ  4

Ngày 23/01

       KT công tác ĐD, KSNK tại khoa Thận TNLM (tổ 1),  TDCN (tổ 2)

       13h30 : Tập huấn sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng cho NB và ATTP trong dịp Tết Nguyên đán (TP: Khoa DD tham gia giảng viên, mỗi buổi tập huấn cho 1/3 số BS, ĐD các khoa LS) – HT1(C3)

       15h00: BCH CĐBV tổ chức tặng quà CBVC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán (TP: Theo KH) – HT2 (C2)

       16h30 : HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA (tầng 1, C2)

Thứ  5

Ngày 24/01

       07h30: Ban GĐ, các phòng CN đi buồng các TT, khoa

       KT công tác ĐD, KSNK tại khoa TMH (tổ 1),  Mắt (tổ 2)

       14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp BV(TP: Theo KH) – HT2(C2)

       14h00: Đoàn TN BV tổng vệ sinh toàn viện và quét vôi gốc cây.

       15h00: Họp 03 tổ Kiểm tra bệnh viện năm 2019 – HT3 (C2)

Thứ 6

Ngày 25/01

       08h30: Giao ban tuần – HT2(C2)

       13h00: Sinh hoạt khoa/ phòng ( BGĐ, các PCN dự)

LƯU Ý

      Khoa Dinh Dưỡng phối hợp phát cơm, cháo từ thiện theo lịch:

* Thứ 2 (21/01):  10h Phát cháo Bồ Đề Tâm

* Thứ 3 (22/01):  16h30 Phát cháo Thiệu Khánh

* Thứ 4 (23/01):  06h phát cháo Đa Hội

                             16h30 phát cháo Thiện Nguyện

* Thứ 5 (24/01):  16h30 Phát cháo Yên Lãng                            

* Thứ 6 (25/01):  16h30 Phát bánh khúc Xuân Đông

                             17h phát cơm Quốc Tế Kinh Bắc

                             17h phát bánh chưng Tâm Từ Bi

* Thứ 7 (26/01):  10h Phát cháo Việt Á

                             16h Phát cháo Xuân Đồng

* CN (27/01):       6h30 phát bánh mỳ Sinh Viên