KHOA RĂNG HÀM MẶT

24/04/2019

Qua thời gian 30 năm hoạt động và phát triển của khoa RHM, từ những ngày đầu gặp nhiều khó khăn, từ trang thiết bị, dụng cụ chuyên khoa còn đơn giản, thiếu thốn chưa được đồng bộ , chưa phù hợp, với sự cố gắng học hỏi không ngừng nâng cao kiến thúc chuyên môn, cùng với sự đoàn kết quyết tâm của cán bộ viên chức khoa RHM , được sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện, đến nay khoa RHM đã thực hiện đươc hầu hêt các kỹ thuật PT vùng hàm mặt

Giới thiệu Khoa Răng Hàm Mặt

28/03/2018

Giới thiệu Khoa Răng Hàm Mặt - Địa chỉ: Tầng7- Nhà C - Điện thoại: 0986620642 - Email:K ranghammatbvdkbn@gmai.com