Giới Thiệu Khoa Giải Phẫu Bệnh

28/03/2018

Khoa Giải phẫu bệnh được thành lập từ năm 1997 do Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Đắc Thê làm trưởng khoa, kiêm giám định pháp y. Tháng 6/2015 phòng giám định pháp y được tách ra thành trung tâm Pháp y trực thuộc Sở y tế, bác sỹ Nguyễn Đắc Thê chuyển sang phụ trách Trung tâm Pháp y. Từ đó, khoa Giải phẫu bệnh chỉ thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học do Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Dinh phụ trách cho đến nay.