GIẢI PHẪU BỆNH

24/04/2019

- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà C2 - Điện thoại: 0363.862.146 - Email: gpbbvbn@gmail.com 1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học được thành lập từ năm 1997, do Bác sỹ CKI Nguyễn Đắc Thê làm trưởng khoa. Từ tháng 7 năm 2015 đến nay do bác sỹ CKI Nguyễn Thị Dinh phụ trách khoa 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Thị Dinh Kỹ thuật viên trưởng: CN Nguyễn Thị Oanh

Giới thiệu Khoa Giải phẫu bệnh

03/05/2018

Khoa Giải phẫu bệnh - Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà C 2 - Điện thoại: 01663.86.21.46 - Email: gpbbvbn@gmail.com