GIỚI THIỆU KHOA NỘI HÔ HẤP

19/05/2021

Được thành lập ngày 27/02/2013, tách ra từ Khoa Nội Tổng hợp. Lúc đầu chỉ có 28 giường bệnh với 08 nhân viên (BS, ĐDV). Sau hơn 5 năm, đến nay khoa đã có những phát triển vượt bậc.