GIỚI THIỆU KHOA NỘI HÔ HẤP

23/04/2019

Khoa nội hô hấp được thành lập ngày 27/2/2013, tách ra từ khoa nội tổng hợp, lúc đầu chỉ có 28 giường bệnh với 08 nhân viên (bác sĩ, điều dưỡng viên). Sau gần 5 năm hoạt động, đến nay khoa đã có những phát triển vượt bậc với 80 giường bệnh và nhân viên có đủ trình độ, được đào tạo bài bản, luôn tận tình với người bệnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh.Hiện tại khoa đã thực hiện tốt hầu hết các kỹ thuật của chuyên nghành hô hấp. Sau gần 5 năm hoạt động, khoa đạt được những danh hiệu cao quý như Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch Tỉnh, một bằng khen tập thể của Công đoàn nghành Y tế Việt Nam, nhiều chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, ba cá nhân được giấy khen của Giám đốc Sở, một cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam.

Giới thiệu khoa nội hô hấp

22/01/2019

Khoa nội hô hấp được thành lập ngày 27/2/2013, tách ra từ khoa nội tổng hợp, lúc đầu chỉ có 28 giường bệnh với 08 nhân viên (bác sĩ, điều dưỡng viên). Sau gần 5 năm hoạt động, đến nay khoa đã có những phát triển vượt bậc với 80 giường bệnh và nhân viên có đủ trình độ, được đào tạo bài bản, luôn tận tình với người bệnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh.Hiện tại khoa đã thực hiện tốt hầu hết các kỹ thuật của chuyên nghành hô hấp.