Hành trình về nguồn năm 2019 của Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

4/11/2019

Hành trình về nguồn năm 2019 của Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 170 trẻ em khuyết tật, mồ côi

4/11/2019

Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 170 trẻ em khuyết tật, mồ côi

“Chạy vì sức khỏe” năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

4/11/2019

“Chạy vì sức khỏe” năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức Giải bóng đá bệnh viện lần thứ I năm 2016

3/28/2018

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức Giải bóng đá bệnh viện lần thứ I năm 2016

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh

3/28/2018

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh