GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

07/07/2020

Từ năm 2007 đến năm 2008 thực hiện đề án 112 của chính phủ về tin học hoá hành chính nhà nước. Giám đốc quyết định thành lập Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Phòng KHTH nhằm mục đích đưa phần mềm quản lý Bệnh viện vào áp dụng. Bước đầu áp dụng thành công phần mềm quản lý viện phí giảm tải thời gian thanh toán cho phòng thanh toán viện phí và giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.