GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

23/01/2019

Do quy mô bệnh viện ngày một lớn, người bệnh trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị ngày một đông. Vì thế, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám và chữa bệnh là yêu cầu cấp bách nhằm quản lý thông tin của người bệnh. Tháng 8 năm 2011 bệnh viện thành lập phòng Công nghệ thông tin.