Giới Thiệu Khoa y Học Cổ Truyền

21/01/2019

Khoa Y học cổ truyền (YHCT) được thành lập và trưởng thành cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ năm 1957, với chức năng nhiệm vụ là khám chữa bệnh bằng phương pháp YHCT kết hợp với Y học hiện đại (YHHĐ). Cùng với các khoa phòng khác trong Bệnh viện, khoa YHHĐ hàng năm cũng đóng góp nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.