TRUNG TÂM CẤP CỨU & VẬN CHUYỂN 115

11/04/2019

Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính: Khoa Hồi sức cấp cứu từ tháng 03 năm 2010 tách ra thành 02 khoa: Khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Năm 2012 khoa Cấp cứu lại đổi thành khoa Hồi sức cấp cứu. Khoa Hồi sức cấp cứu được bố trí tại Tầng I nhà A1 sau chuyển sang Tầng I nhà C2. Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 được thành lập từ tháng 11/2018 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế và khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.