Trưởng các khoa lâm sàng

 1. Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Vận chuyển 115
 Bs CKII. Nguyễn Ngọc Điệp
Bs CKII. Nguyễn Ngọc Điệp

Điện thoại: 0914.605.789
Email: ngocdiep.hscc@gmail.com
 2. Phụ trách khoa Hồi sức tích cực

Ths . Phan Bảo Trung

Điện thoại: 0979.423.493
Email:  khoa.hstc.bvdkbn@gmail.com
 
 3. Trưởng khoa Khám Bệnh
 Bs CKII. Trần Văn Thuyết
Bs CKII. Trần Văn Thuyết

Điện thoại: 0983.212.557
Email: thuyetgd@yahoo.com.vn
 4. Trưởng khoa Da liễu
Bs CKI. Nguyễn Xuân Trường
Bs CKI. Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: 0987.389.898
Email: nxtruongbvbn@gmail.com
 5. Trưởng khoa Ngoại CT-CHB
Bs CKII. Phạm Tuấn Hùng
Bs CKII. Phạm Tuấn Hùng

Điện thoại: 0912.014.172
Email: pthungbvbn@gmail.com
 6. Trưởng khoa Ngoại tiết niệu
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Hùng
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0913.026.778
Email: hungtkntn@gmail.com
 7. Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
Bs CKII. Nguyễn Thanh Tùng
Bs CKII. Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 0912.761.761
Email:   k.ngoaith.bvdkbn@gmail.com
 8.  Trưởng khoa Phẫu Thuật Thần Kinh Lồng Ngực
Ths . Hoàng Hải Hoà
Điện thoại: 0983.188.836
Email: drhhhoa@gmail.com
 9. Trưởng khoa Lão khoa - Thần Kinh
Bs CKII. Nguyễn Tiến Dũng
Bs CKII. Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0903.264.269
Email: ntdungbvbn@gmail.com

 10. Trưởng khoa Nội TH-TK-CBM


Ths Nguyễn Anh Tân
Điện thoại: 0902.194.239
Email: nguyenanhtan@gmail.com

 11. Trưởng khoa Nội tiết - CXK
Bs CKI. Vũ Hồng Phương
Bs CKII. Vũ Hồng Phương

Điện thoại: 0919.974.838
Email: phuonghv@gmail.com
 12. Trưởng khoa Dinh Dưỡng
CĐ ĐD. Phạm Xuân Hiền
CĐ ĐD. Phạm Xuân Hiền

Điện thoại: 01238.224.555
Email: hienungbuou@gmail.com
 13. Trưởng khoa PT-Gây mê hồi sức
Bs CKI Nguyễn Văn Toại
Bs CKI Nguyễn Văn Toại

Điện thoại: 0912.787.305
Email:  k.ptgmhs.bvdkbn@gmail.com
 14. Trưởng khoa Răng hàm mặt
Bs CKII. Ngô Quang Trung
Bs CKII. Ngô Quang Trung

Điện thoại: 0985.345.792
Email:  k.ranghammat.bvdkbn@gmail.com
15. Trưởng khoa Tai mũi họng

Bs CKII.  Lê  Đức Đông
Điện thoại: 0912110942
Email: k.tmh.bvdkbn@gmail.com
 
 16. Trưởng khoa Mắt
Bs CKII. Nguyễn Dương Cầm
Bs CKI. Nguyễn Dương Cầm

Điện thoại: 0988.677.945
Email: duongcamdr@gmail.com
 
 17. Trưởng khoa Truyền Nhiễm
 Bs CKII. Nguyễn Văn Dũng
Bs CKII. Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 0916.088.258
Email: k.truyennhiem.bvdkbn@gmail.com
 
18. Trưởng khoa Thận tiết niệu - Lọc máu
Bs CKII. Đỗ Bá Hiển
Bs CKII. Đỗ Bá Hiển 
Điện thoại: 0982.897.383
Email:  hienhscc@gmail.com
 
 19.  Giám Đốc Trung Tâm Ung Bướu
Bs CKII. Nguyễn Thiện Hòa
Bs CKII. Nguyễn Thiện Hòa

Điện thoại:  0988.347.396 
Emailhoaungbuoubvbn@gmail.com
 

20. Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng
Bs Nguyễn Văn Chánh
Bs Phạm Văn Chánh

Điện thoại:  0982.883.600
Email: khoa.phcn.bvbn@gmail.com
 
 21. Trưởng khoa Y học cổ truyền
Ths. Lê Minh Trường
Ths. Lê Minh Trường

Điện thoại:  0983 298 414
Email: khoa.dongy.bvdkbn@gmail.com
 
22. Giám đốc Trung tâm Tim mạch
 
Bs CKII. Nguyễn Thanh Phương
Điện thoại:  0983398375
Email: Bsphuong77bvbn@gmail.com
23. Trưởng khoa Nhi

BSCKI. Nguyễn Văn Kim

ĐT: 0904.023.069

Email:khoa.nhi.bvdktinh@gmail.com

24. Trưởng khoa Nội Hô hấp

Ths. Nguyễn Phương Mai

ĐT: 0978.063.019
Email: noihohap2702@gmail.com
 
 
 

Công Nghệ Thông Tin