Trưởng các khoa lâm sàng

 1. Trung tâm Cấp cứu - Vận chuyển 115
 Bs CKII. Nguyễn Ngọc Điệp
Bs CKII. Nguyễn Ngọc Điệp

Điện thoại: 0914.605.789
Email: ngocdiep.hscc@gmail.com
 2. Trưởng khoa Hồi sức tích cực
Bs CKII. Phạm Minh Đức
Bs CKII. Phạm Minh Đức

Điện thoại: 0988.089.066
Email: pmducbvbn@gmail.com
 3. Trưởng khoa Khám Bệnh
 Bs CKII. Trần Văn Thuyết
Bs CKII. Trần Văn Thuyết

Điện thoại: 0983.212.557
Email: thuyetgd@yahoo.com.vn
 4. Trưởng khoa Da liễu
Bs CKI. Nguyễn Xuân Trường
Bs CKI. Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: 0987.389.898
Email: nxtruongbvbn@gmail.com
 5. Trưởng khoa Ngoại CT-CHB
Bs CKII. Phạm Tuấn Hùng
Bs CKII. Phạm Tuấn Hùng

Điện thoại: 0912.014.172
Email: pthungbvbn@gmail.com
 6. Trưởng khoa Ngoại tiết niệu
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Hùng
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0913.026.778
Email: hungtkntn@gmail.com
 7. Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
Bs CKII. Nguyễn Thanh Tùng
Bs CKII. Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 0912.761.761
 8. Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh lồng ngực
Bs CKI. Ngô Mạnh Tuyến
Điện thoại: 0948 233 383
 9. Giám đốc Trung tâm Tim Mạch
Bs CKII. Nguyễn Tiến Dũng
Bs CKII. Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0903.264.269
Email: ntdungbvbn@gmail.com

 10. Phụ trách khoa Nội TH-TK-CBM
Ths Nguyễn Anh Tân


Điện thoại: 
Email: 

 11. Trưởng khoa Nội tiết - CXK
Bs CKI. Vũ Hồng Phương
Bs CKI. Vũ Hồng Phương

Điện thoại: 0919.974.838
Email: phuonghv@gmail.com
 12. Phó Trưởng khoa Dinh Dưỡng
CĐ ĐD. Phạm Xuân Hiền
CĐ ĐD. Phạm Xuân Hiền

Điện thoại: 01238.224.555
Email: hienungbuou@gmail.com
 13. Trưởng khoa PT-Gây mê hồi sức
Bs CKI Nguyễn Văn Toại
Bs CKI Nguyễn Văn Toại

Điện thoại: 0912.787.305
 14. Trưởng khoa Răng hàm mặt
Bs CKII. Ngô Quang Trung
Bs CKII. Ngô Quang Trung

Điện thoại: 0985.345.792
15. Trưởng khoa Tai mũi họng
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Quang
Bs CKII. Nguyễn Mạnh Quang

Điện thoại: 0912.110.946
Email: k.tmh.bvdkbn@gmail.com
 16. Trưởng khoa Mắt
Bs CKII. Nguyễn Dương Cầm
Bs CKII. Nguyễn Dương Cầm

Điện thoại: 0988.677.945
Email: duongcamdr@gmail.com
 17. Trưởng khoa Truyền Nhiễm
 Bs CKII. Nguyễn Văn Dũng
Bs CKII. Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 0916.088.258
Email: k.truyennhiem.bvdkbn@gmail.com
18. Trưởng khoa Thận tiết niệu - Lọc máu
Bs CKII. Đỗ Bá Hiển
Bs CKII. Đỗ Bá Hiển 
Điện thoại: 0982.897.383
Email:  hienhscc@gmail.com
 19.  Trung tâm Ung Bướu
Bs CKII. Nguyễn Thiện Hòa
Bs CKII. Nguyễn Thiện Hòa

Điện thoại:  0988.347.396 
Emailhoaungbuoubvbn@gmail.com
 

. Trưởng khoa Phục hồi chức năng20
Bs Nguyễn Văn Chánh
Bs Nguyễn Văn Chánh

Điện thoại:  0982.883.600
Email: khoa.phcn.bvbn@gmail.com
 
 21. Trưởng khoa Y học cổ truyền
Ths. Lê Minh Trường
Ths. Lê Minh Trường

Điện thoại:  0983 298 414
Email: khoa.dongy.bvdkbn@gmail.com

Hoàng Tâm