Giới thiệu Khoa Dược

28/03/2018

- Khoa Dược được thành lập cùng với thời gian thành lập Bệnh viện được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập viện, đến nay khoa có một cơ sở vật chất khang trang hiện đại.