THƯ CẢM ƠN

07/01/2021

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn: Các tập thể, cá nhân , các mạnh thường quân Đã đồng hành với Công đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong chương trình Áo ấm vùng cao nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 để hỗ trợ giúp đỡ cho 147 học sinh tại điểm trường mầm non Háng Trợ và các điểm trường PTDTBT Tiểu học Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

25/12/2020

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là xu thế tất yếu của toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của TTKDTM, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

THÔNG BÁO

25/12/2020

VỀ VIỆC NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH MÀ KHÔNG CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN KỂ TỪ NGÀY 1/1/2021.

Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc Đấu Giá tài sản

23/12/2020

Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc Đấu Giá tài sản

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “ÁO ẤM VÙNG CAO” NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021

22/12/2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Bệnh viện tuyến tỉnh hạng I của ngành Y tế Bắc Ninh. Ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị khám chữa bệnh của ngành Y tế, Bệnh viện luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.