GIỚI THIỆU PHÒNG VẬT TƯ

26/06/2020

- Phòng Vật Tư được thành lập từ năm 1997. - Các trưởng phòng: Dược sĩ Nguyễn Công Đãng Dược sĩ Nguyễn Đức Pha Từ năm 2005 - 03/2018: Kỹ sư Nguyễn Xuân Phương