GIỚI THIỆU KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG

17/11/2023

Khoa Huyết học lâm sàng được thành lập ngày 10/10/2023. Trên cơ sở tách ra từ khoa Nội tiêu hoá- Các bệnh máu trực thuộc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh. Là chuyên khoa lâm sàng hệ nội, trực thuộc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bệnh viện, là đầu mối và điều phối các hoạt động chuyên môn của bệnh lý Huyết học lâm sàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.