DA LIỄU - DƯMDLS

22/04/2019

- Năm 1982 khi có 01 bác sĩ CK sơ bộ Da Liễu, đã thành lập 01 phòng khám Da Liễu trực thuộc phòng khám đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh - Năm 1986 có 01 Bác sĩ đi học CKI Da Liễu về. Khoa Da Liễu đựoc thành lập đựơc tách ra từ khoa Nội Tổng hợp của Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh gổm 01 Bác sĩ CKI Da Liễu (Trưởng khoa) và 03 điều dưỡng trung cấp với số giường bệnh là 05 giường và 01 bàn khám Da Liễu

Giới thiệu Khoa Da liễu

28/03/2018

Khoa da liễu Khoa da liễu - dị ứng miễn dịch lâm sàng Số điện thoại: 02223 500 398 Email:k.dalieu.bvdkbn@gmail.com