GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI CT - CHB

19/01/2019

1. Lịch sử phát triển: - Năm 2000 thành lập khoa ngoại chấn thương chung đến năm 2011 tách thánh khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng 2. Lãnh đạo phòng: - Họ và tên: Phạm Tuấn Hùng ; Số điện thoại: 0912.014.172 - Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Giới thiệu Ngoại Khoa Chấn thương Chỉnh hình bỏng

28/03/2018

Giới thiệu Ngoại Khoa Chấn thương Chỉnh hình bỏng Địa chỉ: Tầng 6 nhà C2 Số điện thoại: 02413826989 Email: k.ngoaict.bvdkbn@gmail.com