Hành chính quản trị

11/04/2019

I. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Từ khi thành lập đến nay, phòng Hành chính quản trị đã trải qua quá trình phát triển và trưởng thành về mọi mặt. II. Tổ chức phòng: 1. Ban lãnh đạo phòng · Trưởng phòng: Ông. Nguyễn Văn Trường · Phó Phòng: Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm

GIỚI THIỆU PHÒNG HCQT

27/03/2018

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh