KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU

23/04/2019

- Địa chỉ: Tầng 6 Nhà .C2 - Điện thoại: 0396.385.965 - Email:hungtkntn@gmail.com 1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Ngoại Tiết niệu được thành lập tháng 12 năm 2011. Trên cơ sở tách từ khoa ngoại tổng hợp phẫu thuật bụng, với chức năng khám, điều trị các bệnh chuyên ngành tiết niệu và nam khoa. 2. Tổ chức khoa. 2.1. Ban lãnh đạo khoa · Trưởng khoa.BSCK II .Nguyễn Mạnh Hùng · Phó khoa .BSCK II .Nguyễn Thanh Tùng · Điều dưỡng trưởng:CN. Vũ Xuân Tiệp

Giới thiệu khoa ngoại tiết niệu

22/01/2019

Khoa Ngoại Tiết niệu được thành lập tháng 12 năm 2011. Trên cơ sở tách từ khoa ngoại Tổng hợp phẫu thuật bụng, với chức năng khám, điều trị các bệnh chuyên ngành Tiết niệu và nam khoa.