TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

11/04/2019

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà C3 Điện thoại:(0222)3821245 - Email:ttgdykbvdkbn@gmail.com I.Giới thiệu Trung tâm. 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm giám định y khoa được thành lập ngày 07 tháng 11 năm 2017 trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2017 2. Tổ chức Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo Trung tâm · Giám đốc Trung tâm: Dương Quang Tỉnh · Phó giám đốc Trung tâm: Khúc Đình Minh 2.2. Nhân lực: - Tổng số cán bộ: 07