Giới thiệu trung tâm tim mạch

22/01/2019

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc; Số ĐT: 0903 264 269 - Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa cấp II 2. Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương – Phó Giám đốc; Số ĐT: 0983 398 375 - Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa cấp II