NỘI TIẾT CXK

23/04/2019

- Địa chỉ: Nhà B2 - Điện thoại: 0869037921 - Email:k.noitietcxkbvdkbn@gmail.com I. Giới thiệu khoa: 1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Nội Tiết CXK được thành lập từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa Trưởng khoa (Giám đốc Trung tâm): Vũ Hồng Phương Phó khoa (Phó giám đốc Trung tâm): Nguyễn Trường Văn Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giới thiệu khoa nội tiết - CXK

22/01/2019

Khoa Nội Tiết Cơ Xương Khớp được thành lập từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 tại nhà B2 với 15 cán bộ và 40 giường bệnh. Tại thời điểm đó nhà B2 cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu nhưng khoa vẫn luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Sau đó khoa phải chuyển đến tầng 6 nhà C3 để tu sửa nhà B2. Hiện tại nhà B2 đã hoàn thành với cơ sở mới sạch, thoáng mát, phòng làm việc và phòng bệnh nhân rộng, có đầy đủ nhà nhà vệ sinh, quạt, điều hòa, đèn và nước uống. Trải qua thời gian khoa bây giờ có tổng số cán bộ 20, được giao chỉ tiêu kế hoạch 60 giường bệnh nội trú.