Trưởng các phòng chức năng

1. Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
 Ths. Phan Thị Nhung
Ths. Phan Thị Nhung

Điện thoại: 0912644969
Email: phannhung179@gmail.com
2. Trưởng phòng HCQT
 CN. Nguyễn Văn Trường
CN. Nguyễn Văn Trường

Điện thoại: 0942.061.968
Email:nguyenvantruongbn@gmail.com
 3. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý chất lượng
 Bs CKII. Triệu Thúy Hường
Bs CKII. Triệu Thúy Hường

Điện thoại: 0912.271.313
Email: huong2anh@gmail.com
 4. Trưởng phòng TCKT
 Ths. Hạ Thị Hồng Vân
Ths. Hạ Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0904.020.670
Email: phong.tckt.bvdkbn@gmail.com
 5. Trưởng phòng Vật Tư
Ks. Nguyễn Văn Hà
Điện thoại: 0915.278.656
 6. Trưởng phòng Điều Dưỡng
CN. Nguyễn Văn Dũng
CN. Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại: 0918.474.838
7. Giám đốc Trung tâm Đào tạo & chỉ đạo tuyến
 Bs CKII. Bùi Thị Thủy
Bs CKII. Bùi Thị Thủy
Điện thoại: 0912.650.513
Email: daotaocdtbvdkbn@gmail.com
8. Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Ths. Nguyễn Minh Họa
Ths. Nguyễn Minh Họa

Điện thoại: 0916.126.118
Email:nmhoacomputer@gmail.com
 

Hoàng Tâm