Trưởng các khoa cận lâm sàng

1. Phó trưởng khoa/ Phụ trách khoa Dược

Ds CKI. Phan Thị Hoa
Số điện thoại: 0374678876
Email: Khoa.duoc.bvdkbn@gmail.com
2. Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

BsckI Phạm Văn Hòa 

Điện thoại: 0985.905.668
Email: drphamhoabvdkbn@gmail.com
3. Trưởng khoa Thăm dò chức năng
Ts. Nguyễn Mạnh Hùng
Ts. Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại: 0913.259.723
Email: bacsy.hung@yahoo.com.vn
 4. Trưởng khoa Xét nghiệm trung tâm
Bs CKI. Lê Tiến Đại
Bs CKI. Lê Tiến Đại

Điện thoại: 0914.274.925
Email: ltdaibvbn@gmail.com
5. Trưởng khoa Giải phẫu bệnh
Bs CKI. Nguyễn Thị Dinh
Bs CKI. Nguyễn Thị Dinh

Điện thoại: 0987.286.452
Email: bsdinh80@gmail.com
6. Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
CN. Nguyễn Hữu Côn
CN. Nguyễn Hữu Côn

Điện thoại: 0983.403.799
Email: nguyenhuuconbvbn@gmail.com

Quản trị tin tức