TỔ CHỨC CÁN BỘ

4/11/2019

1. Lịch sử phát triển Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Từ khi thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ đã trải qua quá trình phát triển và trưởng thành về mọi mặt. 2. Lãnh đạo phòng - Ths Phan Thị Nhung – Phó trưởng phòng/Phụ trách phòng SĐT: 0912.644.969

GIỚI THIỆU PHÒNG TCCB

3/27/2018

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ