KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

24/04/2019

1. Lịch sử hình thành và phát triển:  - Khoa chống nhiễm khuẩn được thành lập năm 1996.  - Triển khai theo Thông tư 18/2009/TT-BYT, ngày 9/7/2010 khoa chống nhiễm khuẩn được đổi tên thành khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.  2. Tổ chức khoa:   2.1 Ban lãnh đạo khoa:  * Trưởng khoa:  - Họ tên: Nguyễn Hữu Côn.  - Số điện thoại: 0983.403.799  - Trình độ: Cử nhân điều dưỡng  * Phó khoa:  - Họ tên: Lê Tiến Tú  - Số điện thoại: 0986.346.141  - Trình độ: Cử nhân điều dưỡng  * Điều dưỡng trưởng khoa:  - Họ tên: Nguyễn Thị Lan  - Số điện thoại: 0983.958.664  - Trình độ: Cử nhân điều dưỡng.

Dự phòng và xử trí phơi nhiễm nghề nghiệp

21/01/2019

Tiêm là một thủ thuật xâm lấn, phổ biến nhất trong y tế. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), mỗi năm toàn thế giới có khoảng 16 tỉ mũi tiêm, 90-95% mũi tiêm (trung bình 1,5 mũi tiêm/người/năm) nhằm mục đích điều trị, 5-10% mũi tiêm dành cho dự phòng. Nhưng, khoảng 70% các mũi tiêm sử dụng trong điều trị thực sự là không cần thiết và có thể thay thế được bằng đường uống. Nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc vitamin sử dụng đường uống có tác dụng ngang bằng với thuốc tiêm và an toàn hơn.