ĐẢNG VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 87-NQ/TU CỦA  TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG TỈNH AN TOÀN GIAO THÔNG

20/03/2023

Thực hiện công văn số 418-CV/ĐUK ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân

20/07/2021

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân

Những cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

20/07/2021

Những cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, phát thưởng các cháu là con cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện đỗ Đại học năm học 2017 - 2018

28/03/2018

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, phát thưởng các cháu là con cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện đỗ Đại học năm học 2017 - 2018