Gia hạn yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư để in tem barcode phục vụ cho bệnh án điện tử năm 2024-2025

24/05/2024

gia hạn yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư để in tem barcode phục vụ cho bệnh án điện tử năm 2024-2025

Yêu cầu báo giá gói thầu Kiểm định máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện năm 2024

23/05/2024

Yêu cầu báo giá gói thầu Kiểm định máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện năm 2024

Yêu cầu báo giá gói thầu Kiểm định máy phá rung tim, máy thận nhân tạo năm 2024

23/05/2024

Yêu cầu báo giá gói thầu Kiểm định máy phá rung tim, máy thận nhân tạo năm 2024

Thư mời báo giá Gói thầu dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống thang máy bệnh viện năm 2024-2026

23/05/2024

Thư mời báo giá Gói thầu dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống thang máy bệnh viện năm 2024-2026

Thư mời báo giá gói thầu mua sắm điện thoại trực lãnh đạo và điện thoại cố định cho TTCC & VC 115

23/05/2024

Thư mời báo giá gói thầu mua sắm điện thoại trực lãnh đạo và điện thoại cố định cho TTCC & VC 115