THƯ MỜI BÁO GIÁ

15/09/2021

Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-BVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng;

Thư mời báo giá Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

15/09/2021

Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-BVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng;

Thư mời báo giá V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

28/08/2021

Căn cứ Quyết định số 5374QĐ-BVT ngày 26/8/2021 v/v phê duyệt Kế hoạch Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Thư mời báo phí dịch vụ V/v thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021

25/08/2021

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kính đề nghị Quý Công ty báo phí dịch vụ thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021 (Theo phụ lục đính kèm).

Thư mời V/v Thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360

16/08/2021

Căn cứ Quyết định số 5081/QĐ-BVT ngày 13/8/2021 v/v phê duyệt Kế hoạch thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;