THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp Gói dịch vụ thanh toán trung gian ( cổng thanh toán điện tử) để triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua website bệnh viện

30/09/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp Gói dịch vụ thanh toán trung gian ( cổng thanh toán điện tử) để triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua website bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ Mua sắm bổ sung hoá chất giặt tẩy cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn quý IV năm 2022

28/09/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ Mua sắm bổ sung hoá chất giặt tẩy cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn quý IV năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói thầu mua sắm một số vật tư y tế tiêu hao cho khám và điều trị

22/09/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói thầu mua sắm một số vật tư y tế tiêu hao cho khám và điều trị

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói thầu cung cấp Dịch vụ thay dầu và lọc dầu máy các xe cứu thương 115 năm 2022-2023

16/09/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói thầu cung cấp Dịch vụ thay dầu và lọc dầu máy các xe cứu thương 115 năm 2022-2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU MUA SẮM PHIM X - QUANG CHỤP CT CỠ (35 x 43) CM

15/09/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU MUA SẮM PHIM X - QUANG CHỤP CT CỠ (35 x 43) CM