YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm các loại phim X-quang năm 2023-2024

08/12/2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm các loại phim X-quang năm 2023-2024

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2023

08/12/2023

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư khám và điều trị đợt 2 năm 2023

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật Phaco năm 2023

08/12/2023

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật Phaco năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm các loại bơm xi măng tạo hình đốt sống năm 2023-2024

08/12/2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm các loại bơm xi măng tạo hình đốt sống năm 2023-2024

Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 lần 2.

08/12/2023

Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 lần 2