Thư mời báo giá: Gói thầu Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lí chất thải y tế nguy hại năm 2023 - 2024

08/06/2023

Thư mời báo giá: Gói thầu Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lí chất thải y tế nguy hại năm 2023 - 2024

Thư mời báo giá Gói thầu "Thu gom vận chuyển xử lý bùn lắng, chất thải trong bể phốt và hệ thống thoát nước sinh hoạt tại bệnh viện năm 2023 - 2024

07/06/2023

Thư mời báo giá Gói thầu "Thu gom vận chuyển xử lý bùn lắng, chất thải trong bể phốt và hệ thống thoát nước sinh hoạt tại bệnh viện năm 2023 - 2024

Thư mời báo giá Gói thầu Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2023

06/06/2023

Thư mời báo giá Gói thầu Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2023

Thư mời báo giá: Mua sắm quạt công nghiệp và tủ mát cho khoa Thận Tiết Niệu - Lọc Máu

06/06/2023

Thư mời báo giá: Mua sắm quạt công nghiệp và tủ mát cho khoa Thận Tiết Niệu - Lọc Máu

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm thay thế phụ kiện Máy hấp tiệt trùng

02/06/2023

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm thay thế phụ kiện Máy hấp tiệt trùng