Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao Điện quang can thiệp đường mật năm 2022

20/05/2022

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao Điện quang can thiệp đường mật năm 2022

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm và thay thế linh kiện máy rửa khử khuẩn 3052

20/05/2022

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm và thay thế linh kiện máy rửa khử khuẩn 3052

Thư mời báo giá Gói thầu kiểm định hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế, tủ nhiệt, Pipet

20/05/2022

Thư mời báo giá Gói thầu kiểm định hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế, tủ nhiệt, Pipet

Thư mời báo phí dịch vụ về việc thẩm định giá Dịch vụ bảo dưỡng trọng gói hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

20/05/2022

Thư mời báo phí dịch vụ về việc thẩm định giá Dịch vụ bảo dưỡng trọng gói hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO ĐIỆN QUANG CAN THIỆP HUYẾT KHỐI MẠCH NÃO NĂM 2022

19/05/2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO ĐIỆN QUANG CAN THIỆP HUYẾT KHỐI MẠCH NÃO NĂM 2022