Thư mời báo giá Cung cấp Dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021-2022

24/11/2021

Cung cấp Dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021-2022

Thư mời báo giá Oxy dược dụng và khí CO2

23/11/2021

Oxy dược dụng và khí CO2

Thư mời báo giá Gói thầu Đầu tư lắp đặt hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021

22/11/2021

Gói thầu Đầu tư lắp đặt hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021

Thư mời báo giá Gói thầu Mua sắm phần mềm diệt virus dùng cho hệ thống máy chủ, máy trạm

20/11/2021

Gói thầu Mua sắm phần mềm diệt virus dùng cho hệ thống máy chủ, máy trạm

Thư mời báo giá Gói thầu số 07 : Đầu tư tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ khám theo yêu cầu

20/11/2021

Gói thầu số 07 : Đầu tư tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ khám theo yêu cầu