KHOA NỘI TIÊU HÓA

16/11/2023

Khoa Nội Tiêu hóa – Các bệnh máu được đổi tên từ năm 2020, trước đây khoa mang tên Nội Tổng hợp sau đó tách ra khoa Thận lọc máu, khoa Nội Hô hấp và đến năm 2015 tách thêm khoa Nội Tiết cơ xương khớp, 2020 tách thêm 1 phần chuyên khoa Thần kinh thuộc khoa Lão khoa –Thần kinh và khoa đổi tên thành khoa Nội Tiêu hóa-Các bệnh máu.