NGOẠI TK-LN

24/04/2019

Khoa ngoại Thần Kinh- Lồng Ngực, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2011 sau khi thành lập, khoa còn thiếu thốn về nhân lực, cơ sở,vật chất , trang thiết bị , đặc biệt thiếu Bác sỹ chuyên sâu và chưa đồng bộ . Đến nay cở sở vật chất khang trang, tiện nghi máy móc đầy đủ,hiện đại đội ngũ Bác sỹ , điều dưỡng đã được đào tạo chuyên sâu phát triển mũi nhọn về kỹ thuật theo từng lĩnh vực : Triển khai nhiều kỹ thuật mới,giảm thiểu tỷ lệ chuyển viện, giảm tỷ lệ tử vong và cứu sống nhiều người bệnh được nhân dân tin tưởng và khen ngợi.

Giới thiệu khoa ngoại TKLN

22/01/2019

Quá trình thành lập và phát triển: Do nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ – Uỷ ban, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2011.