GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐT & CĐT

23/01/2019

 Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được chia tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp và thành lập ngày 22/3/2012 theo Quyết định số 251/QĐ-BVT của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2015, Bệnh viện đã có kế hoạch phát triển phòng, đề nghị thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Ngày 16/9/2015, Sở Y tế Bắc Ninh có Quyết định số 638/QĐ-SYT thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại có 05 cán bộ (01 bác sĩ chuyên khoa I, 01 thạc sỹ y tế công cộng, 01 cử nhân y tế công cộng, 01 cử nhân quan hệ quốc tế, 01 Cử nhân Điều dưỡng).