KHOA TAI MŨI HỌNG

24/04/2019

Khối liên chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt được thành lập từ những ngày đầu thành lập viện, bước đầu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong tỉnh. - Từ năm 1995, Khoa tai mũi họng tách khỏi khối liên chuyên khoa đi vào hoạt động độc lập, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh để phát triển sâu hơn chuyên nghành tai mũi họng.