KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

24/04/2019

Khoa Chẩn đoán hình ảnh tiền thân là khoa Điện quang của Bệnh viện Bắc Ninh. Với thế hệ lãnh đạo đầu tiên là : + Trưởng khoa: Bs CKI. Trịnh Hồng Lâm + Phó khoa: Bs CKI. Lương Gia Quế Kỹ thuật thực hiện là các quy trình chụp Xquang, tăng sáng truyền hình. Ngày 10/10/2005 . Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập với sự kết hợp của khoa Điện quang và  bộ phận Siêu âm trực thuộc khoa Thăm dò chức năng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn này các lãnh đạo khoa là :     + Trưởng khoa: Ths. Hạ Bá Chân     + Phó khoa: BS CKI. Lê Minh Tuấn Tổng số cán bộ viên chức giai đoạn này : 23 Kỹ thuật thực hiện : X – quang chẩn đoán, Siêu âm 2D, siêu âm Doppler, Cắt lớp vi tính. Năm 2011, Bs. Hạ Bá Chân chuyển công tác giữ chức vụ lãnh đạo bệnh viện, Bs. Lê Minh Tuấn nhận trách nhiệm trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho tới nay.