Giới thiệu khoa ngoại TH

21/01/2019

Khoa Ngoại tổng hợp được tách ra từ khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2000. Từ đó khoa được bệnh viện đầu tư về cán bộ, đào tạo, trang thiết bị và không ngừng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngoại khoa của nhân dân trong tỉnh và khu vực.