GiỚI THIỆU KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

23/01/2019

- Khoa TDCN được thành lập theo QĐ số 50/TCCB ngày 8/4/1997. - Ngày 10/10/2005 tách phòng Siêu âm về khoa CĐHA - Khoa TDCN thực hiện các kỹ thuật về TDCN phục vụ công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. - Các hoạt động của khoa tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, quy chế của Ngành và quy định của Bệnh viện. - Về công tác chuyên môn: Nhu cầu về TDCN ngày càng tăng. Tập thể khoa luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện các kỹ thuật TDCN an toàn và đạt chất lượng cao. Không ngừng cải cách thủ thục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. - Hiện tại, khoa TDCN thực hiện được các kỹ thuật: điện tim, điện não, đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA, đo chức năng hô hấp, nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp. - Tích cực tham gia học tập, nghiên cứu khoa học và đào tạo liên tục.