Giới Thiệu Khoa Giải Phẫu Bệnh

                                    - Địa chỉ: Tầng 1 Nhà C2
                                        - Điện thoại: 0363.862.146
                                              - Email: gpbbvbn@gmail.com 

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Giải phẫu bệnh được thành lập từ năm 1997 do Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Đắc Thê làm trưởng khoa, kiêm giám định pháp y. Tháng 6/2015 phòng giám định pháp y được tách ra thành trung tâm Pháp y trực thuộc Sở y tế, bác sỹ Nguyễn Đắc Thê chuyển sang phụ trách Trung tâm Pháp y. Từ đó, khoa Giải phẫu bệnh chỉ thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học do Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Dinh phụ trách cho đến nay.
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
  • Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Thị Dinh
  • Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Thị Oanh
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 08

 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 0  
2 CKI/Thạc sĩ 2  
3 Bs CKSB 0  
4 Bs Đa khoa 0  
5 CNĐH 1  
6 CNCĐ 0  
7 ĐDTC 1  
8 KTV 3  
9 Khác 1  

 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Chi bộ Cận lâm sàng
- Tổ chức công đoàn: Tổ công đoàn khoa Giải phẫu bệnh
- Tổ chức đoàn thanh niên: Chi đoàn cận lâm sàng

2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
  • Phòng làm việc:11
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
  1. Máy nhuộm hóa mô miễn dịch:01
  2. Máy Cắt lạnh: 01
  3. Máy chuyển bệnh phẩm: 01
  4. Máy đúc bệnh phẩm: 01
  5. Máy cắt quay tay: 02
  6. Kính hiển vi có găn Camera: 01
  7. Kính hiển vi quang học: 02
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa: 
Làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, tế bào học, hóa mô miễn dịch, quản lý nhà đại thể
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm
*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
1. Xét nghiệm mô bệnh học
2. Xét nghiệm tế bào học
3. Hóa mô miễn dịch
4. Cắt lạnh
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
Thực hiện tốt các kỹ thuật trên
2. Công tác đào tạo.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
Tham gia nghiên cứu khoa học
4. Công tác chỉ đạo tuyến
Đào tạo kỹ thuật Giải phẫu bệnh, tế bào học cho bệnh viện tuyến dưới.
5. Hợp tác quốc tế
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
Khoa đạt danh hiệu lao động tiên tiến


                                                                                                                TRƯỞNG KHOA
 
 
                                                                                                                 Nguyễn Thị Dinh                                                                                                       
                                                                                                             

Hoàng Tâm

Các tin liên quan