Báo cáo tổng hợp các hoạt động công tác xã hội tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh Từ ngày 19/11/2021 đến 19/12/2021

Phòng Công tác xã hội trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh được thành lập ngày 19/11/2021, với nhiệm vụ được xác định là: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện và tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng,…

Ngay trong tháng đầu thành lập, nhằm giúp bệnh nhân giảm bớt những gánh nặng, áp lực và khó khăn trong quá trình điều trị, Phòng đã kết nối, phối hợp cùng 15 tổ chức từ thiện thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, bao gồm ( Chi tiết File đính kèm):
Ths Trần Đình Tùng – Phòng CTXH

Công Nghệ Thông Tin