THÔNG BÁO TẠM DỪNG THANH TOÁN BẢO HIỂM VỚI MỘT SỐ LOẠI THUỐC KỂ TỪ 3/8/2023

Ngày 31/7/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1426/BHXH-GĐBHYT về việc tạm dừng thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số loại thuốc.

Ngày 2/8/2023, Sở Y tế ban hành Công văn số 1879/SYT-NVD về việc tạm dừng thanh toán thuốc bảo hiểm y tế;

Theo đó, kể từ ngày 3/8/2023 cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm sẽ tạm dừng thanh toán đối với các loại thuốc sau:

+ Thuốc Nephrosteril (SĐK: VN-17948-14)

+ Thuốc Geloplasma (SĐK: VN-19838-16)

+ Thuốc “tinh bột este hóa (Hydroxyethyl starch, STT 480 tại Phụ lục 01 kèm Thông tư số 20/2022/TT-BYT, mã thuốc 40.469), có thành phần tinh bột este hóa trong dung dịch điện giải: thuốc Volulyte 6% (SĐK: VN-19956-16)

+ Thuốc “nhũ tương lipid” (STT 999 tại Phụ lục 01 kèm Thông tư số 20/2022/TT-BYT, mã thuốc 40.1025) có thành phần lipid và thêm thành phần glycerin/glycerol: thuốc Lipovenoes 10 % PLR (SĐK: VN-22320-19), Smoflipid 20 % (SĐK: VN-19955-16).

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, để đảm bảo việc thanh toán theo chế độ BHYT đúng quy định và không ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sẽ căn cứ điều kiện thực tế, chủ động rà soát, lựa chọn danh mục thuốc tương tự để sử dụng thay thế đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trường hợp cần thiết phải sử dụng các loại thuốc nêu trên, nhân viên y tế phải hướng dẫn, giải thích rõ cho người bệnh, người nhà người bệnh về việc thanh toán.
Bệnh viện xin được thông báo để người dân và bệnh nhân được biết, rất mong nhận được sự thông cảm, phối hợp của các bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Trân trọng!

Trần Đình Tùng - Phòng CTXH