Thông báo về việc công bố Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Căn cứ Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị! (có file đính kèm bản công bố)

Bảng công bố.pdf

T/g: Hoàng Tâm – TT ĐT&CĐT

Công Nghệ Thông Tin