Tập huấn Quyết định 2151/QĐ-BYT và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, trong 4 ngày (từ ngày 07/5 đến ngày 10/5/2018), Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Trình bày báo cáo tại lớp tập huấn là BSCKII. Bùi Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt và trao đổi với học viên nhiều nội dung quan trọng trong giao tiếp ứng xử, trong đó nhận mạnh những việc phải làm và những việc không được làm của cán bộ viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế; Vấn đề văn hóa giao tiếp ứng xử, các kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ nhân viên y tế trong khi thi hành nhiệm vụ được giao, giao tiếp ứng xử với cấp trên, cấp dưới, giao tiếp với đồng nghiệp, với khách đến làm việc và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh để khi giao tiếp ứng xử nhân viên y tế không chỉ đạt được mục đích giao tiếp mà còn mang lại sự hài lòng cho mọi người.

BSCKII. Bùi Thị Thủy – GĐTT Đào tạo - Chỉ đạo tuyến trình
bày tại lớp tập huấn.

Ngoài ra, báo cáo viên đã trình bày, chia sẻ những nội dung chính trong Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh như:
1. Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế
2. Thành lập đơn vị chăm sóc khách hàng
3. Quy định trang phục của cán bộ y tế
4. Tiếp tục thực hiện đường dây nóng theo Chỉ thị số 09/CT-BYT
5. Duy trì, củng cố hòm thư góp ý
6. Triển khai đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”
7.      Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện không có tiêu cực

Học viên lớp tập huấn tập trung làm bài kiểm tra
Sau ba năm tích cực triển khai các hoạt động theo Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển mang lại nhiều sự hài lòng cho người bệnh và người nhà người bệnh. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật cao và chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng thương hiệu bệnh viện, tạo dựng và duy trì niềm tin, sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 
 
                       Tác giả: BSCKII. Bùi Thị Thủy – TT ĐT&CĐT

Quản trị tin tức