ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHẢO SÁT, THẨM ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ TOÀN DIỆN PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN DU VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN NHẬN CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tại Thông báo số 18/TB-SYT ngày 24/02/2022 của Sở Y tế, ngày 17/02/2022, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành khảo sát, thẩm định các điều kiện để triển khai thực hiện hỗ trợ toàn diện phát triển Trung tâm y tế huyện Tiên Du và các điều kiện nhận chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm;
 Tham dự buổi làm việc, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm 12 thành viên do BSCKII Nguyễn Hữu Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn; về phía Trung tâm y tế huyện Tiên Du có BSCKII Nguyễn Văn Đưởng – Giám đốc Trung tâm, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm và Trưởng, phó khoa, phòng thuộc Trung tâm.

 
Đoàn công tác Bệnh viện ĐK tỉnh trao đổi với Lãnh đạo Trung tâmvà cán bộ chủ chốt của Trung tâm về công tác hỗ trợ, chuyển giao

Sau khi khảo sát thực trạng, đánh giá và trao đổi cụ thể thực trạng về nhân lực, trang thiết bị, năng lực thực hiện kỹ thuật của các chuyên ngành, sự cần thiết, nhu cầu hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật theo đề nghị của Trung tâm, Đoàn Công tác và Lãnh đạo Trung tâm đã thống nhất hỗ trợ và chuyển giao các kỹ thuật đối với các chuyên ngành như sau: 
1. Về công tác tổ chức cán bộ:
- Biệt phái viên chức của Bệnh viện về TTYT huyện Tiên Du tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các khoa, phòng khó khăn về nhân lực: Tuỳ theo tình hình thực tế, thực hiện biệt phái luân phiên từ 03-06 tháng/người, đảm bảo yêu cầu hỗ trợ về công tác quản lý và chuyên môn.
- Hỗ trợ Trung tâm xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để tách, phát triển một số khoa, phòng theo lộ trình.
2. Cử viên chức của Bệnh viện tham gia khám chữa bệnh tại TTYT Tiên Du, viên chức của Trung tâm đến đào tạo cùng thời gian tại Bệnh viện ĐK tỉnh.
3. Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho viên chức của TTYT Tiên Du (tại Trung tâm y tế, Trạm y tế và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh): Thực hiện theo từng kíp phù hợp tình hình nhân lực các khoa của Trung tâm.
4. Đào tạo cho cán bộ các Trạm y tế thực hiện mô hình điểm theo Quyết định 368/QĐ-UBND.
5. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch của Trung tâm y tế (tại Trung tâm và tại BVĐK tỉnh).
6. Tập trung hỗ trợ TTYT Tiên Du triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Sở Y tế thẩm định trong kế hoạch và các nhiệm vụ được giao bổ sung của TTYT Tiên Du.
Tại buổi làm việc, BSCKII Nguyễn Hữu Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, bộ phận chức năng liên quan triển khai hỗ trợ sát sao, toàn diện các nội dung nêu trên theo lộ trình cụ thể, thống nhất giữa hai đơn vị, trong thời gian từ năm 2022 – 2023.
BSCKII Nguyễn Văn Đưởng – Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Hiện tại, Trung tâm còn nhiều hạn chế, khó khăn về nhân lực, trang thiết bị y tế. Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, chuyển giao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với khoa, phòng, bộ phận chức năng có liên quan được giao của Bệnh viện tỉnh trong công tác xây dựng kế hoạch, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo xây dựng nguồn nhân lực vững vàng về chuyên môn để phục vụ tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn huyện./.

 
T/g: Hoàng Thu Nga

Phòng Công Nghệ Thông Tin