THÔNG BÁO


VỀ VIỆC NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH MÀ KHÔNG CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN KỂ TỪ NGÀY 1/1/2021.
         
           Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo:
          Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện khoản 6, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014, từ ngày 01/01/2021 những người tham gia bảo hiểm y tế có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT ở bất kỳ cơ sở y tế nào ( như phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân, các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện/ thị xã/ thành phố, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh của tỉnh Bắc Ninh hoặc các tỉnh khác) khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh mà không có giấy chuyển tuyến sẽ được thanh toán như sau:
     1/  Nếu phải vào nằm điều trị nội trú:  người bệnh vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi và mức hưởng như khám chữa bệnh đúng tuyến.
     2/  Nếu chỉ đến khám bệnh mà không phải vào điều trị nội trú thì không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như quy định trái tuyến trước đây.
          Vậy Bệnh viện trân trọng thông báo để mọi người dân được biết.

Công Nghệ Thông Tin