Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
http://www.mediafire.com/file/t90vpqupzp2agfp/thong-tu-39-2018-tt-byt-gia-dich-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-nhan-cung-hang-tren-toan-quoc-va-

Quản trị hệ thống