Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2019

Với mục đích phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, viên chức bệnh viện; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua năm 2018, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và tìm các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, xây dựng cơ quan bệnh viện trong sạch, vững mạnh, văn hóa. Được sự nhất trí của Sở Y tế Bắc Ninh, chiều ngày 13/01/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

Về dự Hội nghị, Bệnh viện rất vinh dự được chào đón đồng chí Tô Thị Mai Hoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đến dự và chỉ đạo hội nghị. Thành phần dự Hội nghị của Bệnh viện có 192 đại biểu, gồm đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, trưởng Ban thanh tra nhân dân, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công và đại biểu các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện. Chủ trì Hội nghị gồm đồng chí Hạ Bá Chân - Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện.

Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2019 của bệnh viện đã tiến hành thực hiện 16 phần nội dung như sau:
1. Báo cáo tóm tắt công tác chính quyền năm 2018, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Vũ Văn Long – Phó giám đốc bệnh viện thực hiện.
2. Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quy chế dân chủ và kế hoạch công tác năm 2018 do đồng chí Hạ Bá Chân – Giám đốc bệnh viện thực hiện.
3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và báo cáo rà soát về việc thực hiện giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn năm 2018 do đồng chí Phạm Xuân Hiền – Phó chủ tịch công đoàn bệnh viện thực hiện.
4. Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 do đồng chí Lê Duy Hách – Trưởng ban thanh tra nhân dân bệnh viện thực hiện.
5. Báo cáo công tác tài chính kế toán năm 2018, dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019 do đồng chí Hạ Thị Hồng Vân – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày.
6. Ý kiến phát biểu tham luận: Có 06 ý kiến đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm tham luận tại Hội nghị.
7. Giám đốc bệnh viện tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ viên chức bệnh viện.
8. Ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các hoạt động của bệnh viện.
9. Giám đốc bệnh viện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.
10. Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu, giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 do Đoàn chủ tịch Hội nghị thực hiện.
11. Thông qua bản giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn; Phát động thi đua năm 2019 do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn bệnh viện thực hiện.
12. Thực hiện ký giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn bệnh viện về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019 do đồng chí Giám đốc bệnh viện và Chủ tịch công đoàn bệnh viện thực hiện.
13. Thực hiện ký cam kết trách nhiệm giữa Trưởng các khoa/phòng/Trung tâm và Giám đốc bệnh viện về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do 04 Trưởng khoa, phòng, trung tâm đại diện cho Trưởng các khoa/phòng/trung tâm và Giám đốc bệnh viện thực hiện.
14. Hội nghị thực hiện bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm có 05 đồng chí.
15. Trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho tập thể các chi bộ, các khoa phòng và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019.
16. Cuối cùng là ý kiến phát biểu bế mạc hội nghị của đồng chí Giám đốc bệnh viện.

Sau một buổi chiều làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp.
 

Quản trị tin tức