Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn Luật khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ nhân viên y tế

Trong bốn ngày (từ ngày 04 đến ngày 07/9/2018), Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn Luật khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ nhân viên y tế. Tham dự tập huấn có trên 540 cán bộ nhân viên y tế đang công tác tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. BSCKII. Bùi Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đã trình bày và trao đổi các nội dung quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh để cán bộ nhân viên y tế biết và thực hiện đúng.

Luật khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật gồm 9 chương, 91 điều. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trình bày cụ thể, chi tiết những nội dung chính quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh như: Những nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 14 hành vi bị cấm trong hành nghề khám chữa bệnh; Quyền và nghĩa vụ của người bệnh và người hành nghề; Các điều kiện đối với người hành nghề và chứng chỉ hành nghề; Các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa  bệnh; Quy định về sai sót chuyên môn kỹ thuật và tai biến với người bệnh; giá dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh.... Nội dung đặc biệt quan tâm tại buổi tập huấn là những vấn đề liên quan đến người hành nghề khám chữa bệnh: Quy định khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề; chỉ được hành nghề khám chữa bệnh theo đúng phạm vi chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề; người hành được quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về chẩn đoán, điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề...

Việc tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về y tế, đặc biệt là Luật khám bệnh, chữa bệnh có vai trò rất quan trọng, nhằm giúp cán bộ y tế nhận thức đầy đủ về Luật và thực hiện tốt các quy định trong Luật. Từ đó mỗi cán bộ nhân viên y tế sẽ làm tốt hơn công tác chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh, góp phần làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, xây dựng niềm tin của nhân dân với ngành y tế và xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.
T/g: Hoàng Tâm – TT ĐT&CĐT

Quản trị tin tức