Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn

             Trong 4 ngày, từ ngày 14 - 17/10/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn cho 46 cán bộ y tế bệnh viện. Giảng viên lớp đào tạo là BSCKII. Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Ths. Lê Văn Ngọc - Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, CN. Lê Văn Trường - Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại lớp đào tạo, giảng viên đã chia sẻ kiến thức xác định ngừng tuần hoàn, kỹ thuật khai thông đường thở, kỹ thuật thổi ngạt, bóp bóng trên mô hình, ép tim ngoài lồng ngực trên mô hình và phối hợp nhóm trong cấp cứu ngừng tuần hoàn…
     Lớp đào tạo được tổ chức nghiêm túc, nhiều câu hỏi được đưa ra thảo luận và giải đáp giúp các cán bộ y tế có nhiều kiến thức cấp cứu ngừng tuần hoàn.

cán bộ y tê tham gia lớp học đào tạo

                                                                               Các cán bộ y tế tham gia lớp đào tạo
              

                                                                                                                                               T/g: Hoàng Tâm –TT ĐT&CĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công Nghệ Thông Tin