Giới thiệu trung tâm tim mạch

 
                                                                                                TRUNG TÂM TIM MẠCH 
                                                   - Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà C2
                                                   - Điện thoại: 02226541819
                                                   - Email: ntdungbvbn@ gmail.com
I. Giới thiệu khoa:
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Trung tâm tim mạch được hình thành từ khoa nội tim mạch não học từ năm 2016.
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
  • Trưởng khoa (Giám đốc Trung tâm): Nguyễn Tiến Dũng
  • Phó khoa (Phó giám đốc Trung tâm): Nguyễn Thanh Phương
  • Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Vinh
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 41
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 02  
2 CKI/Thạc sĩ 10  
3 Bs CKSB 05  
4 Bs Đa khoa 05  
6 CNĐH 08  
7 CNCĐ 7  
8 ĐDTC 9  
9 KTV 0  
10 Khác 0  
 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Chi bộ Nội
- Tổ chức công đoàn: Tổ công đoàn trung tâm tim mạch
          - Tổ chức đoàn thanh niên: chi đoàn Tim mạch – Truyền nhiễm
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
- Cơ sở vật chất:
  • Số phòng bệnh:40
  • Phòng làm việc:16
- Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
+ Máy siêu âm tim: 02
+ Sốc điện: 02
+ Moniter: 03
+ Bơm tiêm điện: 20
+ Máy điện tim 6 cần: 02
+ Máy khí dung: 10
+ Máy hút dịch: 01
+ Bộ đèn đặt NKQ: 02
+ Bóp bóng ampu: 03
+ Máy truyền dịch: 02
+ Máy phá rung tạo nhịp ngoài: 01
+ Máy chụp DSA: 01
+ Máy Holter điện tâm đồ: 01 máy, 3 đầu ghi
+ Máy Holter huyết áp: 02 máy
+ Máy Tạo nhịp tạm thời 2 buồng: 02 máy
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm: 
  • Khám và điều trị các bệnh về Tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đau ngực ….
  • Thực hiện các kỹ thuật : Sốc điện điều trị rối loạn nhịp tim, chọc dò màng tim, chọc dò màng phổi, shock điện cấp cứu, Siêu âm Doppler màu tim, Điều trị nhồi máu não đến sớm trước 180 phút bằng tiêu sợi huyết, tạo nhịp tạm thời ngoài lồng ngực,, Nong mạch vành bằng bóng da và đặt stent, Siêu âm Doppler mạch máu, Holter huyết áp, Holter điện tâm đồ. Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn một buồng thất ….
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
  1. Khám chữa bệnh:
  • Bệnh nhân điều trị nội trú:
Những kỹ thuật đang thực tại khoa:
Thực hiện các kỹ thuật: Sốc điện điều trị rối loạn nhịp tim, chọc dò màng tim, chọc dò màng phổi, shock điện cấp cứu, Siêu âm Doppler màu tim, Điều trị nhồi máu não đến sớm trước 180 phút bằng tiêu sợi huyết, tạo nhịp tạm thời ngoài lồng ngực, Nong mạch vành bằng bóng da và đặt stent…
Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:                       
  • Siêu âm Doppler mạch máu, Holter huyết áp, Holter điện tâm đồ. Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn một buồng thất ….
2. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
- Năm 2019 trung tâm tim mạch có triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học và được nghiệm thu.
- Năm 2019 trung tâm tim mạch cử các cán bộ đi học thạc sỹ chuyên ngành tim mạch.
- Và học các chuyên sâu ngắn hạn như: Siêu âm tim cơ bản, siêu âm mạch máu, tim mạch can thiệp bệnh mạch vành chuyên sâu, tiêu sợi huyết trong nhồi máu não đến sớm, can thiệp mạch não, can thệp nhiệt nội tĩnh mạch điều trị suy tĩnh mạch chi dưới, Holter huyết áp, Holter điện tim,tim mạch can thiệp trong thăm dò điện sinh lý, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, Siêu âm tim 4D, siêu âm qua thực quản, …
4. Công tác chỉ đạo tuyến
Tiếp tục tham gia công tác đào tạo cùng với trung tâm chỉ đạo tuyến cho các cán bộ mới cũng như các cán bộ đang công tác.
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
Trong năm 2019 trung tâm tim mạch có 1 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 01 cá nhân tiêu biểu nhận giấy khen của Giám đốc sở y tế.
Đạt danh hiệu tập thể tiến tiến vững mạnh và được chủ tịch tỉnh tặng bằng khen.
 
                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                                                                          ( ký tên)
 

Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan