GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐT & CĐT

 
                                      Số điện thoại: 0222.3896.283
                                              Email: daotaocdtbvdkbn@gmail.com
 
1. Lịch sử phát triển:
 Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được chia tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp và thành lập ngày 22/3/2012 theo Quyết định số 251/QĐ-BVT của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2015, Bệnh viện đã có kế hoạch phát triển phòng, đề nghị thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Ngày 16/9/2015, Sở Y tế Bắc Ninh có Quyết định số 638/QĐ-SYT thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Hiện tại có 06 cán bộ (01 bác sĩ chuyên khoa I, 01 thạc sỹ y tế công cộng, 01 cử nhân y tế công cộng, 01 cử nhân quan hệ quốc tế, 02 Cử nhân Điều dưỡng).

2. Lãnh đạo:
- BSCKI. Nguyễn Đăng Hùng –  Giám đốc TT
- CN Cao Sỹ Toản - Phó GĐTT
3. Nhân lực: Tổng số: 06 cán bộ.
 
STT Danh mục Số lượng Ghi chú
1 BSCKII 0  
2 BSCKI 01  
3 Ths 01  
4 CNĐH 04  
 
4. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính
4.1. Tổ chức: Gồm 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 04 nhân viên
4.2. Chức năng nhiệm vụ:
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 248/QĐ-BVT ngày 21/3/2012 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, gồm:
* Chức năng đào tạo:
- Tổ chức các Hội nghị khoa học, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ ... cho cán bộ bệnh viện, cán bộ tuyến dưới.
- Tổ chức đào tạo các chương trình mục tiêu y tế tại bệnh viện và tuyến dưới.
- Tiếp nhận và triển khai công tác đào tạo cho cán bộ tuyến dưới.
-Tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập tại Bệnh viện.
* Chức năng Chỉ đạo tuyến: Đầu mối thực hiện công tác tuyến với tuyến trung ương và tuyến huyện
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng KHTH, các khoa tổ chức thực hiện việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động chuyên môn kỹ thuật, các chương trình mục tiêu quốc gia của tuyến dưới
- Phối hợp với phòng KHTH tổ chức rút kinh nghiệm chuyên môn, giao ban, sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo tuyến với tuyến dưới.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Bệnh viện vệ tinh.
- Là đầu mối thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế.
* Chức năng nghiên cứu khoa học: Là thư ký của Hội đồng khoa học Bệnh viện
- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện: Thẩm định đề cương, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện việc lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học của Bệnh viện.
- Thường trực hội đồng khoa học, giúp Hội đồng thực hiện chức năng thẩm định công tác đào tạo, phát triển chuyên môn kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị y tế, thẩm định các Phác đồ chẩn đoán, điều trị, các chỉ số đánh giá chuyên môn, kỹ thuật ... theo đề nghị của các khoa, phòng, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
* Chức năng truyền thông:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông tại bệnh viện cho cán bộ nhân viên Bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin tổ chức công tác truyền thông trên trang Website của Bệnh viện.
- Phối hợp với thư ký các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình tại Bệnh viện và tại cộng đồng.

5. Kết quả hoạt động chính:
5.1. Công tác đào tạo:
          Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo hàng năm của bệnh viện. Hàng năm thường xuyên tổ chức công tác đào tạo mới, đào tạo liên tục cho cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị trong ngành y tế Bắc Ninh. Hàng năm, Bệnh viện đã tiếp nhận và tổ chức đào tạo cho trên 100 sinh viên Đại học, Cao đẳng; trường Trung cấp Y Dược đến thực tập.
Hàng năm cử từ 200 – 300 lượt cán bộ bệnh viện tham gia các khóa đào tạo phát triển chuyên môn kỹ thuật, hội nghị, hội thảo tại các bệnh viện tuyến trung ương theo đề án bệnh viện vệ tinh hoặc công tác chỉ đạo tuyến. Hàng năm tổ chức từ 25 – 30 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo cho trên 6.000 lượt cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị trong ngành y tế Bắc Ninh. Ngoài ra còn tổ chức các hội nghị khoa học của bệnh viện, các buổi hội chẩn chuyên môn kỹ thuật truyền hình trực tuyến với bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai. Phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ bệnh viện theo công tác chỉ đạo tuyến và đề án bệnh viện vệ tinh. Hàng năm tổ chức từ 8-10 lớp đào tạo liên tục cho 500-800 lượt cán bộ bệnh viện. Tổ chức thành công Hội thi tay nghề chuyên môn.
Công tác đào tạo cho tuyến dưới: Tiếp nhận và tổ chức đào tạo kèm cặp cho trên 100 học viên/năm là cán bộ của các đơn vị y tế trong tỉnh đến học tập theo phương pháp kèm cặp từ 1-12 tháng. Hàng năm tổ chức 13 – 15 lớp tập huấn, hội nghị hội thảo khoa học cho gần 1000 cán bộ các đơn vị y tế trong ngành.        
5.2. Công tác Chỉ đạo tuyến

Hàng năm, Trung tâm tham mưu cho Giám đốc bệnh viện tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, chỉ đạo tuyến và thực hiện chuyển giao kỹ thuật 1816 của tuyến huyện. Căn cứ nhu cầu của tuyến dưới và khả năng của bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.
Bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu và xử trí trong những trường hợp bệnh nhân nặng, những ca bệnh khó trong chẩn đoán và điều trị cho tuyến dưới.

5.3. Công tác nghiên cứu khoa học
Tham mư­u cho Hội đồng khoa học triển khai công tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện. Công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện ngày càng được củng cố hoạt động có hiệu quả, mỗi năm hội đồng xét duyệt được từ 15 - 20 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học. Những kết quả và kinh nghiệm rút ra từ các đề tài NCKH đã góp phần tích cực vào sự tiến bộ trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, quản lý người bệnh...
 Công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật là nhiệm vụ rất quan trọng, được Đảng uỷ, Ban Giám đốc quan tâm đặc biệt, trong những năm qua Bệnh viện đã phát triển được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

5.4. Công tác Truyền thông giáo dục sức khoẻ
Phối hợp phòng CNTT thường xuyên cập nhật, viết tin bài phản ánh các hoạt động của bệnh viện trên trang Website bệnh viện.
Triển khai tuyên truyền về các hoạt động của bệnh viện: Hiến máu nhân đạo, lễ kỷ niệm ngày thày thuốc Việt Nam (27/2), các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng (03/2), ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)…
Phối hợp với các khoa phòng triển khai thông tin truyền thông phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sởi cho cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Bệnh viện đã tổ chức được một số hoạt động truyền thông tại bệnh viện: Viết bài, cập nhật thông tin truyền thông trên bảng tin bệnh viện, phát trên tivi tại khoa khám bệnh…
5.5 Các hoạt động khác
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua của Bệnh viện cũng như các phong trào thi đua của các đoàn thể: Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên...
- Triển khai thực hiện cuộc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Các thành tích thi đua của Trung tâm:
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM


BSCKI. Nguyễn Đăng Hùng

Hoàng Tâm

Các tin liên quan