Giới thiệu Khoa Da liễu

KHOA DA LIỄU – DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG
Số điện thoại: 02223 500 398                                                                             
Email:k.dalieu.bvdkbn@gmail.com
1. Lịch sử phát triển khoa:
- Năm 1982 khi có 01 bác sĩ CK sơ bộ Da Liễu, đã thành lập 01 phòng khám Da Liễu trực thuộc phòng khám đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh
- Năm 1986 có 01 Bác sĩ đi học CKI Da Liễu về. Khoa Da Liễu đựoc thành lập đựơc tách ra từ khoa Nội Tổng hợp của Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh gổm 01 Bác sĩ CKI Da Liễu (Trưởng khoa) và 03 điều dưỡng trung cấp với số giường bệnh là 05 giường và 01 bàn khám Da Liễu
- Năm 1997 sau tách tỉnh Bắc Ninh khoa Da Liễu đã có 02 BS CKI Da Liễu và 05 điều dưỡng, với 15 giường bệnh, 01 bàn khám chuyên sâu Da Liễu điều trị ngoại trú các bệnh da mãn tính
- Từ năm 1997 đến nay cùng với sự phát triển của bệnh viện, để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận Khoa Da Liễu – Dị ứng Miễn dịch lâm sàng không ngừng phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị.
- Đến tháng 12/2015 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh xứng đáng là bệnh viện hạng I với quy mô 1000 giường bệnh
- Đến 1/11/2017 Quyết định của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh thành lập khoa mới: “ Da Liễu – Dị ứng Miễn dịch lâm sàng”
- Với chỉ tiêu giường bệnh 35 giường, thực kê: 38 giường, điều trị các bệnh da, các bệnh Dị ứng Miễn dịch, các bệnh lây truyền qua đưòng tình dục, nhất là nhóm bệnh hệ thống như Lupus ban đỏ, xơ cứng bì, vẩy nến, dị ứng thuốc...đồng thời phát triển về chuyên môn kỹ thuật, đưa các kỹ thuật mới vào điều trị
+ Đưa Laser CO2 vào điều trị
+ Tư vấn, điều trị thẩm mỹ và làm đẹp
+ Quản lý và điều trị tốt các bệnh lây truyền qua đường tình dục
Với điều kiện hiện nay, mặc dù nhân lực, trang thiết bị còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Song với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của cả tập thể khoa nên khoa đã từng bước đựoc nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng đựoc nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
2. Chức năng nhiệm vụ:
2.1. Nhân lực:
- Thạc sĩ Dị ứng Miễn dịch lâm sàng: 01
- BS CKI Da Liễu: 03
- BS đa khoa: 01
- CNĐD: 02
- ĐDTC: 01
2.2. Tổ chức:
          - Gồm 09 phòng bệnh với 38 giường bệnh thực kê ( Trong đó 01 phòng cấp cứu bệnh nhân nặng)
-         01 phòng giao ban cán bộ
-         01 phòng Laser CO2 và Plasma điều trị bệnh da ( Đặt tại PK)
-         01 phòng Laser chiếu ngoài
-         04 phòng chức năng khác
2.3. Chức năng nhiệm vụ chính:
- Công tác khám chữa bệnh cả nội trú và ngoại trú đựoc thực hiện rất tốt cho nhân dân trong và ngoài tỉnh
- Rút ngắn đựoc thời gian điều trị nội, giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân và chống quá tải trong bệnh viện
- Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chuyên môn vữmg vàng, toàn khoa thực hiện tốt y đức giao tiếp cũng như nội quy, quy chế của ngành dề ra
3. Kết quả hoạt động chính
3.1. Các kỹ thuật  chuyên môn chính đã triển khai có hiệu quả:
- Điều trị các bệnh da bằng Laser, đốt Plasma ( nám da, trai cá, sẹo lõm, mụn ruồi sùi mào gà, ...)
- Chăm sóc các bệnh da nặng
- Chiếu chia hồng ngoại trong điều trị các bệnh da mãn tính
- Điều trị các bệnh da bằng Laser chiếu ngoài
3.2. Công tác chăm sóc phục vụ người bệnh:
- Thực hiện mô hình chăm sóc theo đội
- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ, chăm sóc và làm đẹp các bệnh về da
- Thực hiện y đức giao tiếp tốt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
3.3. Công tác thông tin tuyên truyền: cho người bệnh và người nhà người bệnh
- Tư vấn, giáo dục, tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cách phòng bệnh lây truiyền qua đường tình dục
- Phát cho bệnh nhân tờ ápphíc giáo dục sức khoẻ cho từng mặt bệnh khi bệnh nhân ra viện
                                                                                                                                      TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                    Nguyễn Xuân Trường

Quản trị tin tức

Các tin liên quan