Thư mời V/v Thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360

 
 
             THƯ MỜI BÁO GIÁ                       
V/v Thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360
 
         Kính gửi: Quý công ty
Căn cứ Quyết định số 5081/QĐ-BVT ngày 13/8/2021 v/v phê duyệt  Kế hoạch thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý công ty báo giá dịch vụ thẩm định giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360 như sau:
- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm
- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.
- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021
Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 16h00 ngày 20/8/2021
Yêu cầu báo giá:  01 bản chính bằng tiếng Việt
Địa điểm nhận báo giá:  Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3821242                
Chân thành cảm ơn./.

 

Công Nghệ Thông Tin