Thư mời Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp

THƯ MỜI BÁO GIÁ                       
V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp
 
Kính gửi: Quý Công Ty
Căn cứ  Quyết định số 6565/QĐ-BVT ngày 18/10/2021 v/v phê duyệt  Kế  hoạch Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý công ty báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp như sau:
- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm
- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.
- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021
Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 15h00 ngày 22/10/2021
Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt
Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh
Di động: 0982.729.259          
Chân thành cảm ơn./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, TCKT.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Hạ Bá Chân

Công Nghệ Thông Tin