Thư mời báo giá V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

                                                                                                   
 
THƯ MỜI BÁO GIÁ        
V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng           
   Fie đính kèm.pdf    
 
Kính gửi: Quý Công Ty
 
Căn cứ  Quyết định số 5374QĐ-BVT ngày 26/8/2021 v/v phê duyệt  Kế  hoạch Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý công ty báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng như sau:
- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm
- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.
- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021
Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 15h00 ngày 6/9/2021
Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt
Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh
Di động: 0982.729.259          
Chân thành cảm ơn./.
 
      

Công Nghệ Thông Tin